Nedstrand Amcar Club                   

 

NACC HISTORIE

Det første orienteringsmøte om Nedstrand Amcar Club blei holdt den 16Mai 1987,ca 15 stk møtte opp og diskuterte om og starta amcarklubb på Nedstrand og det blei fleire forslag om hvem som skulle bli valgt inn i eit styre for klubben.

Så den 8Juni 1987 kl.1400 var det første valgmøte om styre til klubben.

22 stk møtte opp den dagen for og stemme,før møtet blei det senndt ut stemmesedlar til alle Amcar frelste på Nedstrand.

Så totalt så var det 27 stemmesedlar med i valget.

Det 1.styret i NACC

Formann:Øystein Rørtveit

Nestformann:Arvid Rasmussen

Kasserar:Arve Nesheim Hauge

Sekretær:Gunn Amdal

 

Pr.31Desember 1987 så var der 36 medlemmer og ca.27 biler i klubben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$