Nedstrand Amcar Club                   

 

Klubbhuset har nå fått nytt golvbellegg og Varmepumpe